ook het budget is een gekunstel...

Momenteel ben ik met Café des Artistes werkzaam in twee klinieken in Nederland, waarbij deze activiteit voornamelijk betaald wordt uit sponsorpotjes of een specifiek activiteitenbudget. Helaas staan overal de budgetten onder druk. Directe consequentie zou kunnen zijn dat deze kunstsessies met de kinderen drastisch in aantal worden verminderd of zelfs zullen verdwijnen. Dit is natuurlijk vreselijk slecht nieuws. Na 9 jaar ervaring zien alle direct betrokkenen het belang en het bijzondere karakter van deze activiteit; het biedt echt iets extra's aan een kwetsbare groep. Naast een stapje opzij uit de harde realiteit biedt het de geweldige ervaring om van 'niets' 'iets' te kunnen maken. Bovendien appelleert dit heel sterk aan wat het kind nog wél kan. Dit uit zich in de trotse gezichten en de vele verhalen over het maakproces, nog lang nadat het daadwerkelijke kunstelen heeft plaatsgevonden. Kinderen in langdurige zorgtrajecten willen zelfs graag meerdere keren aanschuiven. Café des Artistes wil dat ook graag faciliteren, maar heeft daar hulp bij nodig!

partners gezocht!

Café des Artistes zoekt structurele steun om zo meer continuïteit te kunnen bieden aan zowel aangesloten als nieuwe klinieken. Denk hierbij aan bedrijfsmatige steun voor een bepaalde periode. Verbind je bedrijfsnaam voor één of meerdere jaren aan een prachtig persoonlijk doel waarbij de financiële steun direct wordt omgezet in waardevolle momenten. Help mee de continuïteit van deze bijzondere activiteit voor huidige én toekomstige patiëntjes te waarborgen. Dat zou zo geweldig zijn! Alle donaties aan Café des Artistes lopen direct via de (ANBI) stichtingen van de aangesloten klinieken, daardoor is alles zeer transparant. Hoe dat precies zit vertel ik graag tijdens een persoonlijk gesprek. Help mij om Café des Artistes 'open' te houden, zodat nog vele kunstelaars kunnen genieten van een rijk gevulde menukaart...en natuurlijk af en toe iets 'buiten de kaart om'!

 

Café des Artistes, unieke kunstactiviteit in kinderklinieken

Eliane Asselberghs

eliane@cafe-des-artistes.nl

KvK Utrecht 64234150

NL07INGB0007016389

BTW NL001577336B96

 

partners van het eerste uur